Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

18 -25 stycznia 2023 r.

Zbliża się czas Modlitw o Jedność Chrześcijan , który jest cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. W niektórych miejscach Tydzień Modlitw trwa kilka tygodni, a nawet miesiąc. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei. Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2023 r. będzie obchodzony pod hasłem „Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości” (por. Iz 1,17)

Warto zaznaczyć, że obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan poprzedza Dzień Judaizmu obchodzony w Polsce 17 stycznia. W tym roku odbędzie się po raz 26. a centralne obchody będą miały miejsce w Siedlcach. Będą im towarzyszyć słowa „Przejście Pana: 'Dziś wychodzicie’” (Wj, 13,4). Z kolei bezpośrednio po Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, 26 stycznia, Kościół katolicki w Polsce obchodzić będzie 23. Dzień Islamu. Jego tegoroczne hasło brzmi: „Chrześcijanie i muzułmanie: dzieląc radości i smutki”.