Intencje Apostolstwa Modlitwy – SIERPIEŃ 2023r.

POWSZECHNA KOŚCIOŁA
Za ludzi żyjących na marginesie społeczeństwa, a nawet w nieludzkich warunkach, by nie zostali zapomniani przez instytucje i nigdy nie byli traktowani jako mniej wartościowi.

KRUCJATA MODLITWY W INTENCJI PARAFII
O mądre i odpowiedzialne decyzje ekonomiczne i polityczne rządzących, aby chroniły rodziny jako skarbu całej ludzkości.

KRUCJATA MODLITWY W OBRONIE POCZĘTYCH DZIECI
O Miłosierdzie Boże dla całego świata, oraz o skuteczną troskę ustawodawców o los rodzin wychowujących dzieci specjalnej troski.