Intencje Apostolstwa Modlitwy – WRZESIEŃ 2023r.

POWSZECHNA KOŚCIOŁA
Módlmy się za ludzi, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, a nawet w nieludzkich warunkach, by nie zostali zapomniani przez instytucje i nigdy nie byli traktowani jako mniej wartościowi.

KRUCJATA MODLITWY W INTENCJI PARAFII
O dar wiary nadziei i miłości dla dzieci i młodzieży, aby w Jezusie Chrystusie i Jego Kościele odnajdywali wzór do naśladowania na drodze do nieba oraz o mądrość i roztropność dla rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli i katechetów w wychowaniu młodego pokolenia.

KRUCJATA MODLITWY W OBRONIE POCZĘTYCH DZIECI
Prośmy o właściwe wychowanie i formowanie sumień dzieci i młodzieży do szacunku wobec życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.