WYDARZENIA DUSZPASTERSKIE

 


Bardzo serdecznie zapraszamy

17.09.2023 r.  g.13.oo-16.oo

RODZINNY – WSPÓLNY – NASZ CZAS 

boisko sportowe obok kaplicy sporyskiej

Zostało przygotowanych wiele atrakcji dla wszystkich uczestników tego wydarzenia:

występy muzyczne uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Żywcu oraz kapeli góralskiej,
pokazy strażackie,  dmuchańce,- animacje dla dzieci,- malowanie buziek,- konkursy z nagrodami,
– gorący posiłek,- wata cukrowa, popcorn,- kawa, herbata i zimne napoje
Jesteśmy przekonani, że dopisze pogoda, będzie słonecznie i czeka nas wszystkich świetna zabawa.
Organizatorzy: Parafia pw. Chrystusa Króla w Żywcu Sporysz,
Burmistrz Miasta Żywiec z radnymi,
OSP Żywiec Sporysz


Tydzień z Ewangelią w Amfiteatrze Pod Grojcem

 

24 września odbędzie się uroczyste rozpoczęcie XXII Tygodnia Z Ewangelią.

Wydarzenie rozpocznie się o godz 15.00
Będzie okazja do wspólnej modlitwy uwielbienia zarówno muzyką i śpiewem  jak i Słowem. Szczególnie, ze temat rozważań i głoszeń podczas uwielbienia będzie oscylował wokół myśli głównej tegorocznego Tygodnia „Słowo Daję”. Podczas tego duchowego eventu będzie tez możliwość przystąpienia do spowiedzi jak i do skorzystania z modlitwy wstawienniczej
Na zakończenie zaprosiliśmy  zespół TGD aby uświetnił ten szczególny czas swoim koncertem. Wstęp wolny.

 


Nowa seria spotkań kursu Alpha

W parafii Chrystusa Króla w Żywcu w dn.27.09 o g.19.00 rozpoczną się spotkania kursu Alpha.

Alpha jest serią spotkań wyjaśniających podstawy wiary chrześcijańskiej. Każde spotkanie podejmuje inny temat dotyczący wiary i daje możliwość dyskusji. Alpha prowadzona jest na całym świecie i każdy jest na niej mile widziany. Prowadzona jest w kawiarniach, kościołach, uczelniach, domach, barach – wszędzie, gdzie jest to tylko możliwe. Każda Alpha jest trochę inna, choć są trzy elementy, które pojawiają się zawsze: posiłek, wykład, dyskusja.

Elementy spotkań:
a)
PosiłekNiezależnie czy spotykamy się z grupą przyjaciół przy kuchennym stole czy na kawie i szybkim ciastku w kawiarni, jedzenie na swój sposób zbliża ludzi.
b)Wykład. Wykłady mają na celu angażować i inspirować do dyskusji w małych grupach. Zazwyczaj trwają ok. 30 minut, mogą być przedstawiane przez mówcę na żywo lub być odtworzone z nagrania wideo. Odkrywają ważne zagadnienia dotyczące wiary i ukazują podstawy chrześcijaństwa.
c)Dyskusja Jest to szansa na podzielenie się swoimi przemyśleniami i poglądami dotyczącymi tematu spotkania podczas dyskusji w małej grupie. Jest to okazja, żeby usłyszeć co myślą inni w przyjaznym i otwartym otoczeniu.

 


Wdzięczność serca za serce
od samotnych i najbiedniejszych
seniorów
naszej parafii

W czwartek i piątek przekazaliśmy dary w ramach akcji „Dary jesieni dla ludzi w jesieni życie” 35 osobom/rodzinom  Były do podstawowe produktu żywnościowe. Dziękuje p. Gowin z kiosku warzywnego za przygotowanie zestawów , zespołowi piekarni Łukaszek za pomoc w rozwiezieniu darów a parafianom za wsparcie materialne w ramach składki inwestycyjnej.

 Z darem modlitwy ks. proboszcz


Zaproszenie
do Grup Duszpasterskich działających przy parafii Chrystusa Króla w Żywcu-Sporyszu

 1. :: Akcja Katolicka ::
  • Cel: współpraca świeckich z hierarchią w realizowaniu misji Kościoła,
  • Opiekun: ks. Proboszcz,
  • Spotkania: II środa miesiąca – godz. 18.30. ( plebania).
 1. :: Parafialny Zespół Caritas ::
  • Cel: organizowanie pomocy potrzebującym,
  • Opiekun: ks. Proboszcz,
  • Spotkania: 4 x w roku ( Boże Narodzenie, Dzień Chorego, Dary Jesieni, Opłatek, Wielkanoc).

Charakterystyka:
Parafialny Caritas udziela pomocy  parafianom będącym w trudnej sytuacji materialnej, a zwłaszcza rodzinom wielodzietnym, osobom samotnym i chorym. Obecnie opieką objętych jest 90 rodzin.

 1. :: Duszpasterstwo chorych – wolontariat ::
  • Cel: umacnianie chorych w cierpieniu poprzez sakramentalną posługę,
  • Opiekunowie: ks. proboszcz, ks. wikariusz i ks. kapelan,
  • Spotkania: odwiedziny w domach przez księży: I sobota miesiąca od 8.00, 16.00 (szpitalik)  (dom seniora – 1 w miesiącu – ks. proboszcz),  (szpitalik – szafarz Aleksander Gajzler – w każdą niedzielę).
   Księża rozprowadzają wśród swoich podopiecznych miesięcznik: ”Apostolstwo Chorych” w ilości 90 sztuk.
 1. :: Duszpasterstwo rodziców dzieci komunijnych i młodzieży bierzmowanej ::
  • Cel: ugruntowanie wiary i wiedzy religijnej w trosce o przekaz żywej wiary swym dzieciom,
  • Opiekunowie : ks. proboszcz i ks. wikariusz oraz zaproszeni prelegenci,
  • Spotkania: w każdy poszczególne czwartki miesiąca godz. 18.30 ( kościół).
 1. :: Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego ::
  • Cel: modlitwa w intencji dzieci nienarodzonych a zagrożonych aborcją,
  • Opiekun: ks. Proboszcz,
  • Spotkania: I sobota miesiąca – godz. 17.00 ( kościół).
 1. :: Róże Żywego Różańca::
  • Cel: rozwój modlitwy różańcowej w rodzinach,
  • Opiekun: ks. Proboszcz,
  • Zelatorka: Celina Słowik,
  • Spotkania: I sobota miesiąca – godz. 17.00 ( kościół).

Istnieje 18 RÓŻ  ŻYWEGO RÓŻAŃCA osób dorosłych: męskich i żeńskich, oraz 2 Róże Różańcowe Rodziców modlących się za swe dzieci (opiekun ks. wikariusz), i 2 Złote Róże modląca się za wszystkich kapłanów (opiekun ks. wikariusz).

 1. :: Liturgiczna Służba Ołtarza – lektorzy i ministranci ::
  • Cel: usługiwanie do liturgii,
  • Opiekun: ks. wikariusz,
  • Spotkania: sobota godz.9.00 ( salka przy kościele).
 1. :: Grupa Młodzieżowa – JESTEM
  • Cel: formowanie dojrzałych postaw młodzieży i budowanie wspólnoty Kościoła,
  • Opiekun: ks. wikariusz i p. Cendrzak i p. Setla,
  • Spotkania: piątek – godz. 18.30 (salka przy kościele).
 1. :: Wspólnota Świeckiego Zakon Karmelitów ::
  • Cel: przygotowanie do życia charyzmatem i duchowością Karmelu,
  • Opiekun: ks. proboszcz,
  • Spotkania: II sobota miesiąca – godz. 14.00 ( kościół).
 1. :: Klub Anonimowych Alkoholików ::
  • Cel: pomoc osobom i rodzinom z problemami alkoholowymi,
  • Opiekun: ks. kapelan,
  • Spotkania: wtorek – godz. 19.00 ( Dom Parafialny).
 1. :: Wspólnota modlitewno-ewangelizacyjna Damaszek ::
  • Cel: troska o rozwój wiary wśród dorosłych po kursie Alfa,
  • Opiekun: ks. kapelan,
  • Spotkania: środa – godz. 19.00 ( Dom Parafialny).
 1. :: Świetlica „Radość” ::
  • Cel: troska o rozwój duchowy i intelektualny dzieci poprzez zabawę i modlitwę,
  • Opiekun: ks. proboszcz oraz wolontariusze,
  • Spotkania: wtorek – godz. 16.00 ( Dom Parafialny).
 1. :: Apostolstwo Dobrej Śmierci ::

* Cel: troska o dobre przygotowanie umierającego i rodziny na odejście z tego świata i modlitwa za zmarłych,

* Opiekun: ks. proboszcz,

* Spotkania: Druga sobota miesiąca kościół godz. 17.30 – 19.00.