11 Luty Światowy Dzień Chorego

Posługa chorym w parafii Żywcu Sporyszu

Chorych odwiedzamy w domach w pierwsze soboty miesiąca (ok. 80 osób)
Posługę chorym w Szpitalu Żywiec pełni ks. kapelan Piotr Bratek. ( tel. 509-394-543) Sprawuje Msze św. w kaplicy szpitalnej w każdą niedziele, święta i wtorki.
Chorych w Domu Spokojnej Starości „Świerk” odwiedza ks. proboszcz Adam Hopciaś w pierwsze soboty miesiąca i na indywidualne wezwania.
Chorych w „Szpitaliku” na ul. Żwirowej odwiedza ks. kapelan w pierwsze piątki miesiąca, a szafarz eucharystii p. Aleksander Gajzler zanosi Komunie św. w każdą niedziele i święta.
Sakramentu Namaszczenia chorych w parafii udziela się podczas rekolekcji wielkopostnych i przed odpustem parafialnym a także na indywidualne wezwania chorych.

 

Apostolstwo Chorych

Apostolstwo Chorych jest wspólnotą osób, które dzięki ścisłemu zjednoczeniu z cierpiącym i zmartwychwstałym Chrystusem odkrywają powołanie do złożenia duchowej ofiary ze swojego cierpienia, znosząc je ze spokojem ducha i z poddaniem się woli Bożej.
Dzieła Apostolstwa Chorych: wydanie miesięczników (obecnie 32 tys. egzemplarzy miesięcznie), utrzymanie sekretariatu i redakcji oraz duszpasterstwo chorych, pokrywane są z dobrowolnych środków wpłacanych na konto Apostolstwa Chorych.
W parafii Chrystusa Króla w Żywcu-Sporyszu rozprowadza się miesięcznie 90 egzemplarzy Apostolstwa Chorych.

 

Apostolstwo Dobrej Śmierci

Apostolstwo Dobrej Śmierci jest zrzeszeniem modlitewnym, które przypomina o pilnej konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem.
Wstępujący do Stowarzyszenia, poprzez swoje modlitwy i ofiary, pragną wyjednać – dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej, dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia, oraz dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć.
Realizując powyższe cele, należący do Stowarzyszenia kierują często swe myśli ku wieczności, starają się wystrzegać grzechu by wzrastać w dobru, by w ten sposób być gotowym na śmierć w każdej chwili życia.
ADS jest stowarzyszeniem uniwersalnym. Wystarczy wyrazić zgodę na wpisanie do Księgi, i tym samym powierzyć ostatnią chwilę życia opiece Maryi, Matki Bolesnej.
Nie ma żadnych zobowiązań odnośnie ćwiczeń, modlitw czy opłat. Zachęca się do codziennego rachunku sumienia, a także udziału w dniach skupienia i rekolekcjach organizowanych w wielu regionach Polski.
Grupy Apostolstwa żywią szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej i św. Józefa, mają udział w zasługach płynących ze wspólnych modlitw, uczestniczą w przywilejach i łaskach, będących owocami odprawianych każdego dnia Mszach Św. w ich intencji.
Stowarzyszenie propaguje odmawianie Różańca do Siedmiu Boleści Matki Bożej.
Członkowie oraz zelatorzy ADS mogą korzystać z odpustów, po wypełnieniu odpowiednich praktyk pobożnych.

  

W kościele w Żywcu-Sporyszu są relikwie świętych opiekujących się chorymi i służbą zdrowie.

Błogosławiona Hanna Chrzanowska – patronka na czas epidemii
Urodzona w Warszawie pielęgniarka była współpracowniczką bp. Karola Wojtyły i wzorem służby chorym.
W warszawskim szpitalu opiekowała się nią pielęgniarka Aniela – z takim taktem i oddaniem, że 12-letnia dziewczynka postanowiła pójść w jej ślady.
28 kwietnia 2018 r. Hanna Chrzanowska, prekursorka parafialnej opieki nad chorymi i domowych hospicjów, wychowawczyni wielu pokoleń pielęgniarek, została w Krakowie ogłoszona błogosławioną.
 Pamiętną noc spędzoną w 1914 r. w nowo otwartym szpitalu przy ul. Żytniej 39 w Warszawie chora na czerwonkę mała Hanna nazwała „swoją pierwszą pielęgniarską nocą”.
Wybrała zawód „dziwny, głupawy i poniżający”, opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi uczyniła życiową misją. Powołaniem, które doprowadziło ją do głębokiej wiary i wyniosło na ołtarze.

 

MODLITWA CHORYCH

Jezu, pełen miłosierdzia i dobroci dla dźwigających krzyż choroby, starości lub niepełnosprawności, obdarz swoją łaską i błogosławieństwem wszystkich cierpiących oraz tych, którzy im pomagają i leczą. Umacniaj wiarę w sercach doświadczanych bólem i samotnością. Spraw, aby chorzy z nadzieją oczekiwali ulgi w cierpieniu i pociechy. Udziel im łaski głębokiej radości, pokoju serca, i odwagi, by dźwiganie krzyża było dla nich czasem wzrastania w wierze i chrześcijańskiej nadziei. Chroń nas wszystkich przed rezygnacją i zwątpieniem w miłość Bożą. Tobie cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków.   Amen.