Grupa św. Józefa

Zachęta dla mężczyzn

Modlitewna Grupa św. Józefa

Grupa z radością powita chętne osoby, które mają nabożeństwo do św. Józefa, pragną Go bardziej poznawać i naśladować jego cnoty w łączności z Siostrami św. Józefa, wzrastając duchowo pod jego szczególnym orędownictwem.

Cel Grupy:

Celem Modlitewnej Grupy Świętego Józefa jest pełniejszy udział w szerzeniu Królestwa Bożego za przykładem i orędownictwem świętego Józefa

Zadania Członków  Modlitewnej Grupy św. Józefa:

 1. Członkowie MGŚJ pogłębiają swą miłość ku Bogu, który nas miłuje i jest naszym Początkiem i Celem.
 2. Troszczą się o szerzenie Królestwa Bożego za przykładem i orędownictwem św. Józefa.
 3. Miłują Kościół, bronią go i szerzą jego naukę.
 4. Pogłębiają swą wiedzę religijną, a szczególnie starają się o częste czytanie i rozważanie Słowa Bożego.
 5. Pogłębiają życie sakramentalne i ducha modlitwy.
 6. Spełniają należycie swoje obowiązki, apostołują dobrą, sumienną pracą.
 7. Otwierają się na potrzeby innych, zgodnie z charyzmatem miłosierdzia.
 8. Przygotowują Liturgię ( czytają lekcje mszalne = modlitwę wiernych) posługa ministrancka w czasie Mszy św.
 9. Każdego 19 dnia miesiąca o godz. 17.30uczestniczą w nabożeństwie do św. Józefa.

 

Kult świętego Józefa i jego szerzenie:

Członkowie MGŚJ czczą swojego Patrona przez:
 1. Poznawanie Bożego działania w Jego życiu.
 2. Naśladowanie św. Józefa, szczególnie:
  – w Jego zawierzeniu Bogu w trudach codziennego życia,
  – w umiłowaniu woli Bożej,
  – w pracy, przenikniętej modlitwą i miłością do Jezusa i Maryi.
 3. Oddawanie szczególnej czci św. Józefowi w dniu jemu poświęconym i w marcu.
 4. Codzienną modlitwę do św. Józefa.