Ogłoszenia – 9.10.2022 r.

XXVIII Niedziela Zwykła

1.  Dziś przeżywamy Dzień Wdzięczności. Wdzięczność to umiejętność ludzkiego ducha. Poczucia wdzięczności trzeba się ciągle uczyć. Bądźmy wdzięczni najpierw Bogu, a następnie ludziom za otrzymane dobra duchowe i materialne.
2.  Nabożeństwa różańcowe codziennie w kościele o godz. 17.30. Rozważania i modlitwę różańcową w  poszczególne dni poprowadzą:
* niedziela, 9 października –  Zespół Charytatywny,
* poniedziałek, 10 października  –  uczniowie kl. I i II z rodzicami i katechetą,
* wtorek, 11 października –  wspólnota AA i Al. Anon,
* środa, 12 października – uczniowie kl. III i IV z katechetą,
* czwartek, 13 października  – uczniowie kl. V i VI z katechetą,
* piątek, 14  października – uczniowie kl. VIII z katechetą,
* sobota, 15 października – Lektorzy,
* niedziela, 16 października – Akcja Katolicka.
3.  W środę po Mszy wieczornej spotkanie członków i sympatyków Akcji Katolickiej na plebanii.
4.  W czwartek, 13 października w Rychwałdzie ostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie. Początek nabożeństwa o godz. 18.00. W naszym kościele po Mszy wieczornej spotkanie formacyjne młodzież z kl. VIII przygotowującej się do bierzmowania.
5.  W piątek, 14 października przypada Dzień Nauczyciela. Na Msze wieczorną zapraszamy wszystkich nauczyciel, pedagogów i posługujących w szkole. Wszystkim już teraz zarówno czynnym jak i emerytom z grona nauczycielskiego składamy nasze podziękowanie za trud wychowawczy i życzymy wszelkiej łaski Bożej i opieki św. Jana Kantego patrona nauczyciel.
6.  W przyszłą niedziele, 16 października obchodzić będziemy w całej Polsce Dzień Papieski wspierając również uzdolniona młodzież z najbiedniejszych chrześcijańskich rodzin.
7.  W przyszłą niedziele na tace zbierana będzie składka inwestycyjna z przeznaczeniem na zakup do kościoła defibrylatora, do ratowania ludzkiego życia. Jest to inicjatywa naszych strażaków i ludzi zatroskanych o nasze zdrowie.
8.  Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej przygotowuje wydanie kolejnej książki wspomnień o Starym Żywcu. Prosi byłych mieszkańców lub członków ich rodzin o udostępnienie jakichkolwiek materiałów (zdjęć, widokówek, napisanych odręcznie wspomnień itp.) które wzbogacą treść książki. Materiały można składać w każdą środę października br. od 11.00 – 13.00 w siedzibie Towarzystwa z Żywcu, ul Zamkowa 4.
9.  Liturgiczne obchody tygodnia:
a) czwartek 13 października – wspomnienia bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana,
b) sobota, 15 października – wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła,
c) piątek, 7 października – wspomnienie NMP Różańcowej.
10. Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli i całego tygodnia i opieki Matki Bożej Różańcowej.