Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela

14 październik 2022 r.

Szanowni !
Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Pedagodzy
wszyscy związani ze szkolnictwem czynnym i na emeryturach
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
składam wszystkim najserdeczniejsze życzenia
wszelkiej pomyślności, radości i uczniowskiej wdzięczności,
zdrowia oraz błogosławieństwa Bożego.
Życzę, aby Wasz wysiłek owocował w zwyczajnym życiu
uczniów i wychowanków, rozbudzał szlachetne i ambitne aspiracje.
Dziękuję za trud włożony w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia
parafii sporyskiej, w kształtowanie postaw moralnych, patriotycznych, społecznych oraz wskazywanie ponadczasowych wartości człowieczeństwa i dziecięctwa Bożego.

Z poważaniem i darem modlitwy
ks. Adam Hopciaś
proboszcz parafii