Uroczystość odpustowa w parafii

Sumę odpustową odprawił i kazania głosił

 

o. Grzegorz Siwek OFM Conv. (Rychwałd)
kustosz Sanktuarium,
gwardian wspólnoty franciszkańskiej,
proboszcz parafii

 


 Wydarzenia towarzyszące:

*  Kiermasz piernikowych koron ( dochód przeznaczony dla najbiedniejszych seniorów w parafii)

*  Koncert Żywieckiej Orkiestry Dętej

*  Festyn parafialny ( wspaniała zabawa i poczęstunek – grochówka, kiełbaski z grilla, ciasta, wata cukrowa, popcorn)