WYDARZENIA DUSZPASTERSKIE

 


Uroczystość Chrystusa Króla
26 listopada 2023 r.


Uroczystość odpustowa ku czci Chrystusa Króla
i jubileusze kapłańskie
60 l. kapłaństwa ks. bp Jana Zająca z Krakowa.
50 l. kapłaństwa ks. Stanisława Kozieła byłego proboszcza z Zabłocia,
ks. Wacława Kozickiego byłego proboszcza z Gilowic,
ks. Stanisława Salawa, byłego proboszcza z Tenczynka,
ks. Ryszarda Wiecka, byłego proboszcza z Zawoi.

Z okazji rocznicy Święceń Kapłańskich,

życzymy Wam, byś przez całe swoje życie podążali z ufnością i nadzieją za Panem.

Wszystko, co robicie, czyńcie z młodzieńczą pasją.

Cieszcie się światem i spotykanymi ludźmi,

a Wasze serce niech przepełnia miłość ojcowska i matczyna,

którą podzielicie się z potrzebującymi.

Pielęgnujcie w sobie uśmiech, nie zatraćcie nigdy poczucia humoru. Słuchajcie bardziej Boga niż ludzi,

a On pokaże Wam Prawdę i obdarzy swoim błogosławieństwem.

Szczęść Boże!

Ks. proboszcz z parafianami


Diamentowy Jubilat

Biskup Jan Zając wieloletni kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach wniósł On wielki wkład w głoszenie prawdy o Bożym Miłosierdziu i promowanie świadectwem swojego życia kultu Jezusa Miłosiernego. W 2022r otrzymał nagrodę specjalną „Apostoł Miłosierdzia”, podczas gali wręczenia nagród im. bł. ks. Michała Sopoćki „Michały 2022”. 60 lat temu  raz z ks. kard. Dziwiszem przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Karola Wojtyły.


Akt poświęcenia Ołtarza Bożego Miłosierdzia

                                                                                           Oczekiwany dzień 26 listopada 2023 roku zapisze się złotymi zgłoskami w historii parafii sporyskiej. O godzinie 11.00 ministranci, lektorzy, kapłani, dostojny gość ks. biskup Jan Zając z Krakowa przy dźwiękach pieśni: „Nasze plany i nadzieje coś niweczy raz po raz, tylko Boże Miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas” poświęcił ołtarza Pana Jezusa Miłosiernego. Polecił w modlitwie Bogu Wszechmogącemu wykonawców ołtarza p. architekt Joannę Szymańską, plastyka Wojciecha Łukasiewicza i kamieniarzy Andrzeja Herzyka z synami Przemysławem i Pawłem, kapłanów pracujących w sporyskiej parafii, całą wspólnotę parafialną oraz tych, którzy odeszli już do wieczności. Zostały też zainstalowane relikwie s. Faustyny Kowalskiej, które obok relikwii św. Jana Pawła II stanowić będą tryptyk Miłosierdzia w kościele w Sporyszu.


Owocowanie rekolekcyjne

Uroczystości poświęcenia ołtarza Pana Jezusa Miłosiernego zostały poprzedzone rekolekcjami. Rekolekcjonista o. Sławomir Zieliński głosił moc Miłosierdzia Bożego, wskazywał na potęgę koronki do Bożego Miłosierdzia, nakreślił szlachetny portret sekretarki Jezusa Miłosiernego – siostry Faustyny Kowalskiej. O. Sławomir Zieliński wielki czciciel św. Jana Pawła II  postarał się by jego relikwie które otrzymał od abp. Mieczysława Mokrzyckiego 9 metropolity lwowskiego przybyły do naszej parafii.

Mając obraz, mając relikwie św. Apostołów Miłosierdzia czujemy się wyróżnieni ale i zobowiązani do szerzenia miłosierdzia nie tylko słowami ale czynami. Mamy opiekunów w niebie a na ziemi braci i siostry którzy oczekują na nasze serca.

 


 Modlitwa do Chrystusa Króla z odpustem zupełnym

O Jezu Chryste, uznaję Cię za Króla Wszechświata. Cokolwiek bowiem istnieje, zostało stworzone dla Ciebie. Wykonuj nade mną wszystkie Twe prawa.

Odnawiam me przyrzeczenia dane na Chrzcie św.: wyrzekam się szatana, jego pychy i jego spraw; przyrzekam prowadzić życie gorliwego katolika. W szczególniejszy zaś sposób obowiązuję się używać sił moich w tym celu, ażeby zatriumfowały Twe prawa Boże i prawa Twojego Kościoła.  

Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci biedne uczynki moje w tej intencji, aby wszystkie serca uznały Twą świętą władzę królewską, by w ten sposób utrwaliło się na całym świecie panowanie Twego pokoju. Amen.

 Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

/Odpust zupełny raz na dzień pod warunkiem Komunii św. i modlitwy za Ojca św. (wystarczy odmówić 1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Maryjo, 1 Chwała Ojcu). S. Paen. Ap., 21 II 1923r./


AKT PRZYJĘCIA
JEZUSA CHRYSTUSA ZA KRÓLA I PAN

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!

– W naszych sercach – Króluj nam Chryste!

– W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!

– W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!

– W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!

– W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!

– W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!

– W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!

– W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:

– Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

– Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

– Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

– Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

– Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:

– Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.


 

Podziękowanie za szerzenie kultu obrazu Jezusa Miłosiernego
przez
 nabywanie obrazków-cegiełek

 Wszystkich ludzi dobrej woli dziękujemy  za wsparcie finansowe wykonanych prac. Ofiary-cegiełki można przekazać osobiście do skarbony przy ołtarzu bocznym lub wysyłając na konto bankowe:

DANE DO PRZELEWU BANKOWEGO:

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Chrystusa Króla

Ul. P. Skargi 5

34-300 Żywiec

Bank PKO BP

Nr konta: 98 1020 1390 0000 6502 0416 1394

Tytuł wpłaty: Cegiełka na ołtarz