WYDARZENIA DUSZPASTERSKIE

 


Rekolekcje Wspólnoty Karmelitańskiej

W dniach 29 wrzesień – 1 październik nasza wspólnota Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych przeżywała swoje rekolekcje. Odbyły się one w Domu Rekolekcyjnym sióstr karmelitanek Misjonarek w Trzebini k/Żywca. Rekolekcje prowadził Asystent wspólnoty o. Zenon Choma na temat: „Wokół rachunku sumienia”.

  1. Zenon uwrażliwił nas, że w codziennym rachunku sumienia obecność Ducha Świętego ma prześwietlać nasze serca, by dawać nam wskazania jak postępować zgodnie z Wolą Bożą. Potem należy składać dziękczynienie, które przywraca nam światłe oczy serca., by dostrzec dobro otrzymane od Boga w ciągu dnia. Następnie przychodzi czas na ogląd naszego sumienia tzn. przyjrzenia się sobie w całym swoim zachowaniu, postawie, by odrzucić wszystko to,  co nas oddala od Boga. Kiedy dostrzeżemy swoje grzechy powala nas żal tzn. ból duszy z powodu popełnionego zła oraz akt wiary w miłość Boga. Żal pomaga nam wyrzucić z serca wszelką siłę zła, a skrucha pomaga je poddać Woli Boga i wlewa w duszą łaskę pokoju.  Postanowienie poprawy daje nadzieję na zmianę serca i nowe życie duszy tzn. że w źródle, którym jest Jezus odzyskujemy nowe siły moc i nowe życie. Jezus to źródło z którego wytryska owa moc. To źródło w kościele tryska nieustannie i ma niewyczarpaną moc.

       Był czas na Eucharystię, oraz na wspólną Liturgię Godzin( Brewiarz), także był czas na modlitwę indywidualną i osobiste spotkanie z Jezusem obecnym w czasie wystawienia Najświętszego Sakramentu.

      Był to piękny czas spędzony z Bogiem i ludźmi. Czas rekolekcji jeszcze bardziej złączył wspólnotę a agapa była zwieńczeniem tego cudownego dla duszy i ciała czasu.

      Już dziś zapraszamy na spotkania Wspólnoty Karmelitańskiej w naszym sporyskim kościele w każdą drugą sobotę miesiąca o godz. 9.00

Izabela Raczek OCDS


Radość słychać ze Świetlicy Parafialnej

Czy jest w życiu coś więcej?

Rozrasta się nasza wspólnota świetlicowa, nie tylko w ilość dzieci, ale w intensywność działalności i szeregi wspierających duchowo i materialnie darczyńców. Oprócz aktywności zabawowej na świeżym powietrzu za kościołem na trawniku, gzie są liczne gry i zabawy są jeszcze zajęcia praktyczne z kursu gotowania, tzw. „mistrz kuchni – maluch”. Udało się ostatnio przygotować wspólnymi siłami przepyszne „spaghetti napoletana” i inne smakołyki. Zapraszamy kolejne dzieci chętne do spędzenia miło wtorkowych popołudniowych godzin (16.00-18.00) w naszej parafialnej świetlicy „Radość” Jest faktycznie i praktycznie wesoło, radośnie.

Ewa.


Różaniec z Carlem Acutisem

 Podejmij 20 wyzwań Maryi.

Oto nowa forma podejścia do różańca. Inspiracją jest Carlo Acutis, który tak do Różańca podchodził. Te dwadzieścia tajemnic różańca potraktował jako wyzwanie na swoje życie i po kolei wypełniał te wyzwania, które daje nam Maryja w różańcu.

Metoda jest prosta. Jeśli każda tajemnica różańca została odniesiona w jakiś sposób do życia Carla Acutisa, to została potraktowana jako wyzwanie. Maryja ukazując nam historie z życia Jezusa, pokazuje nam konkretne sposoby jak odpowiedzieć na wezwanie: „Róbcie wszystko cokolwiek Wam powie”. I ten różaniec skupia się właściwie na tym jednym wezwaniu. Carlo właśnie tak funkcjonował. Robił wszystko, cokolwiek mówił mu Jezus. W ten sposób do tego podeszłam. Każda tajemnica różańca, to jakieś wydarzenie z życia Carla, jakaś jego pasja, decyzja życiowa.


Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela 2023 r.

Kochani Nauczyciele!

W Dniu Edukacji Narodowej   bardzo serdecznie dziękuję Wam,
że podjęliście się i realizujecie zaszczytne powołanie bycia nauczycielem.
Rodzice powierzają Wam z zaufaniem swoje córki i swoich synów.
Otrzymaliście młode serca, umysły i dusze,
aby je kształtować w szacunku do prawdy,
do polskich korzeni i do każdego człowieka.

Życzę, żebyście będąc świadomymi wielkości swego powołania,
cieszyli się pięknymi owocami swojej pracy,
a także uznaniem swojej godności w społeczeństwie.
Życzę dużo sił, cierpliwości, zdrowia i kreatywności w szkolnych zadaniach.
Niech Chrystus, Dobry Nauczyciel inspiruje Was, strzeże i prowadzi.

Ks. Adam Hopciaś – proboszcz

 


Pomoc charytatywna dla małego, chorego Tedorka Mojżeszka.

    W niedzielę 8 października, w naszej parafii odbył się charytatywny kiermasz ciast. Po każdej Mszy Świętej przed kościołem,  wierni mogli  zakupić ciasto na wynos. Dochód ze zbiórki będzie przeznaczony będzie  na leczenie i rehabilitację trzyletniego Teodora Mojżeszka z Żywca, który zmaga się z krytyczną, wrodzoną wadą serca (Tetralogia Fallota) i Zespołem genetycznym Di George’a.

    Teodor Mojżeszek jest trzyletnim mieszkańcem Żywca i synem jednego z członków Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca ” Pilsko”. Zmaga się z wrodzoną złożoną wadą serca (Tetrallogia Fallota) oraz wadą genetyczną, jaką jest zespół di George’a.
W wieku 5 miesięcy przeszedł jednoetapową operację serca, po której spędził trzy miesiące na oddziale OIOM, walcząc z sepsą, zaburzeniami krążenia i rytmu serca oraz poważnymi problemami z trawieniem. Chłopczyk do tej pory nie chodzi i nie mówi. Bardzo mało rozumie i boryka się z ogólnym opóźnieniem psychoruchowym. Jest pod opieką wielu poradni specjalistycznych: kardiologicznej, okulistycznej, endokrynologicznej, chirurgicznej, dermatologicznej, ortopedycznej, neurologicznej, psychologicznej oraz poradni patologii noworodka. Jego leczenie na ten moment nie przewiduje końca. Stała rehabilitacja i terapia logopedyczna to jego rzeczywistość na najbliższe kilka lat.

     Dodatkowo ma ogromne problemy z odpornością, która w zespole di George’a jest zaburzona,  dlatego często choruje i najczęściej kończy się to kolejnym pobytem w szpitalnych murach. Zespół di George’a może mieć do 180 objawów, a u jednej osoby może wystąpić aż 20 z nich. Teoś potrzebuje stałego leczenia, specjalistycznej  rehabilitacji i sprzętu medycznego. Każde wsparcie finansowe jest dla niego szansą na poprawę zdrowia, jakości życia i wypracowania lepszej samodzielności.

Zbiórkę publiczną Teosia Mojżeszka prowadzi i ma nad nią pieczę:
Fundacja „Serca dla Maluszka”
Organizacja pożytku publicznego
ul. Kowalska 89 m.1
43-300 Bielsko-Biała
NIP 5472135603
KRS 0000387207
REGON 241966233
Zbiórka zgłoszona na portalu zbiorki.gov.pl prowadzonym przez MSWiA: 2014/15/OR
Nr ksiegowy: Teodor Mojżeszek 1768
Link do profilu w fundacji:
https://sercadlamaluszka.pl/nasi-podopieczni/teodor-mojzeszek