WYDARZENIA DUSZPASTERSKIE

 


Święto Świętej Rodziny Jezusa Maryi i Józefa

Modlitwa do świętej rodziny w intencji rodzin

      O Święta Rodzino z Nazaretu, przybądź i naucz wszystkie rodziny naszych czasów wielkości i czystości życia rodzinnego, które kształtuje się na podstawie Twojego przykładu. Przywróć im domowe ciepło, które chroni przed wieloma niebezpieczeństwami. Niech pielęgnują szacunek i wzajemną miłość, rzeczywiste pocieszenie. Niech przynoszą ze sobą do Ciebie wszelkie prośby, ponieważ jesteś ich najdoskonalszym wzorem.
Jezu, Maryjo i Józefie, dajcie nam udział w Waszej wytrwałości w dobrym pomimo trudności i doświadczeń. Jesteśmy jak słabe trzciny, którymi miota wiatr pokus i utrapień. Jeżeli jednak Wy jesteście z nami, to któż przeciwko nam? Bądźcie z nami w życiu i przy śmierci.
Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nas, ratujcie nas!


ŻYCZENIA

DROGIE RODZINY NASZEJ PARAFII

    Z okazji Święta Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa  – wszystkim rodzinom, małżonkom, dzieciom, najmłodszym i najstarszym składamy najserdeczniejsze życzenia. Życzymy Wam Bożego błogosławieństwa, opieki św. Rodziny, prawdziwej miłości, szacunku do siebie, umiejętności rozmów, przebaczenia tego co było złe, poczucia bycia potrzebnym dla siebie i wdzięczności wobec tych, którzy są obok.

Obiecujemy modlitwę w intencji rodzin przeżywających kryzys.
Dobrego świętowania w gronie rodzinnym. 

Księża duszpasterze


Sprawozdanie duszpasterskie ks. proboszcza

za rok 2023

1. Parafia i ludzie

Nasza parafia Chrystusa Króla w Żywcu Sporyszu liczy ok. 4300 mieszkańców (w tym 4000 to katolicy, pozostali to: uchodźcy wojenni lub zarobkowi z Ukrainy czy też zadeklarowani ateiści, bądź wyznawcy innych religii protestanckich). W parafii jest 1600 rodzin. Posługę duszpasterską pełni trzech ks. Proboszcz, ks. Wikariusz i ks. Kapelan. W obszarze parafii jest kościół parafialny (Chrystusa Króla), i dwie kaplice (sporyska – Podwyższenia Krzyża i szpitalna bł. Hanny Chrzanowskiej). Duszpasterską troską są objęte 2 przedszkola, 3 Szkoły Podstawowe, 3 szkoły średnich, Szkoła Specjalna, Szpital Żywiecki, Dom Dziecka i 2 DPS-y. W poprawnym funkcjonowania całej parafii pomagają świeccy; nadzwyczajny szafarz Eucharystii, kościelny, organista, florystka, gospodyni, osoby sprzątające i 13 katechetów. 

2. Grupy parafialne

W naszej parafii działają grupy dla dorosłych, młodzieży i dzieci, w których można wzrastać w wierze i służbie dla innych. W spotkaniach poniższych grup uczestniczy kilkuset parafian:

  • Grupy dziecięce: Świetlica Parafialna, Ministranci,
  • Grupy Młodzieżowe: Młodzieżowa Grupa Jestem”, Lektorzy,
  • Grupy dla dorosłych: Róże Żywego Różańca i Róże Rodziców modlących się za swe dzieci, Złote Róże Różańcowe mdlące się za kapłanów. Akcja Katolicka, Apostolstwo Dobrej Śmierci, Wspólnota modlitewno-ewangelizacyjna „Damaszek”, Duszpasterstwo nauczycieli i lekarzy, Grupa Anonimowych Alkoholików.

3. Życie Sakramentalne

  • W niedzielnej mszy św. uczestniczy 1430 osób ( to stanowi 38% wiernych zadeklarowanych), a przyjmujących komunie było 750 osób (dane z liczenia wiernych w dn. 22 października 2023 r.).
  • Chrzest przyjęło 24 dzieci: 10 chłopców i 14 dziewczynek. 15 tych dzieci przyszło na świat w małżeństwach sakramentalnych, 4 dzieci z związków cywilnych i 5 z rodzin bez jakiegokolwiek związku.
  • Do I Komunii w dniu 7 maja przystąpiło 70-ro dzieci z różnych szkół (Szkoła Podst. Nr. 3, Żywiecka Akademia Piłki Nożnej, Szkoła Specjalna, Szkoła Monte Sorii, Szkoła z Rychwałdku.
  • Bierzmowanie w dniu 15 kwietnia z rąk bp. pomocniczego naszej diecezji Piotra Gregera przyjęło sakrament bierzmowania 65 młodych osób.
  • 14 par zawarło Sakrament Małżeństwa przed Bogiem, a 29 osób z parafii po przygotowaniu wstąpiło w sakrament małżeństwa.
  • Pogrzebów było 44, 17 kobiet i 27 mężczyzna. Niestety 11 osób pośród nich nie zdążyło przyjąć sakramentu chorych.
  • Namaszczenie chorych udzielane regularnie w szpitalu, wśród chorych odwiedzanych na I soboty miesiąca (120 osób) i w czasie rekolekcji wielkopostnych i przed odpustem parafialnym.
  • Udzielono w minionym roku 100 tys. Komunii Świętych (Kościół, kaplica, szpital i chorzy w domach).

4. Caritas

W parafii ma miejsce wiele inicjatyw charytatywnych, ukierunkowanych na pomaganie wszystkim grupom społecznym. Troska o dzieci wyrażona jest dofinansowanie z różnych źródeł Świetlicy Parafialnej „Radość”, czy dofinansowanie scholii dziecięcej. Zorganizowano kiermasz i zbiórkę na leczenie małego Teosia. Zorganizowani akcję „Jałmużna postna dla chorego Karolka” Podobnie dofinansowuje się różne działania młodzieży poprzez projekty dotacji z Urzędu Miasta, czy zbiórek dokonywanych przez Akcje katolicką. Szczególna pomoc charytatywna jest skierowana wobec osobom starszym, samotnym i schorowanych. Aktywnie działający Zespół Charytatywny zorganizował trzy zbiórki żywności; W okresie Wielkanocy w ramach akcji „Na stół wielkanocny naszych seniorów”, na jesień w ramach akcji „Dary jesieni dla ludzi w jesieni życia” i na  Boże Narodzenie w ramach akcji „I ty możesz zostać św. Mikołajem” Przygotowano za każdym razem ok. 50 paczek.

5. Wydarzenia Parafialne 

  • Parafialna grupa rekonstrukcyjna ze wspólnoty Damaszek w styczniu uczestniczyła  Korowodzie Trzech Króli w Żywcu,
  • W czerwcu odbył się Marsz dla Życia i Rodziny, w którym uczestniczyło około tysiąca osób,
  • W sierpniu ponad 40 osób uczestniczyło w Żywieckiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę i w pielgrzymce z Myszkowa,
  • Zorganizowano Festyn parafialny przy współpracy władz miasta, ludzi dobrej woli i OSP Sporysz,
  • W listopadzie odbyła się pielgrzymka do Łagiewnik po relikwie św. Faustyny Kowalskiej,
  • Zorganizowane rekolekcje wielkopostne i przed odpustem parafialnym ku czci Chrystusa Króla Wszechświata,
  • W czasie uroczystości odpustowych bp. Jan Zając z Krakowa dokonał poświęcenia ołtarza i mozaiki Jezusa Miłosiernego. Ustawiono specjalny świecznik wotywny i zainstalowano relikwie św. Faustyny.

6. Sprawy gospodarcze

Aby zapewnić poprawne funkcjonowanie parafii i móc na odpowiednim poziomie spełniać naszą posługę realizujemy wiele projektów i działań związanych z infrastrukturą. To wszystko dzięki wielkiej ofiarności i determinacji parafian uczestniczących w życiu kościoła udało się wykonać:

  • Funkcjonowanie n kościoła kaplicy domu parafialnego i plebani z jej opłatami,
  • Wynagrodzenia dla pracowników i materialna pomoc różnym wspólnotom i osobom indywidualnym,
  • Generalny remont salek: młodzieżowej i ministranckiej (za prezbiterium, niegdyś salek katechetycznych) wraz w klatką schodową i magazynem,
  • Budowa ołtarza bocznego z mozaiką Jezusa Miłosiernego,
  • Czyszczenie kostki brukowej wokół kościoła (980 m2) wraz z grotą Matki Bożej,
  • Renowacja figury Jezusa na krzyżu w kaplicy pod chórem,
  • Remont garaży dla księży wraz z podjazdami,
  • Docieplanie wełną mineralną strychu na kościele nad bocznymi nawami,
  • Malowanie kościoła nawy boczne oraz pod chórem i kaplicą krzyża,
  • Parafia co tydzień wydaje tygodnik „Królowanie” w nakładzie ok. 350 egzemplarzy. Wielka w tym zasługa naszego informatyka p. Aleksandra Gajzlera i nieodpłatny druk w drukarni WIG rodziny Wrężel ze Sporysza,
  • Wykonano całą dokumentacje przeciwpożarową budynków parafialnych.

7. Projekty na rok 2024

W bieżącym roku planujemy zrealizować kolejne projekty m.in.:

  • Remont dachu z wieżyczką krzyża na kaplicy sporyskiej,
  • Budowa ołtarza bocznego Matki Bożej Nieustającej Pomocy (w 2024 przypada 70 l. obecności cudownego obrazu w parafii),
  • Malowanie kaplicy Matki Bożej,
  • Malowanie chóru i izolacja dachu kościoła,
  • Przyłącze gazu do Kościoła i na plebanię.

Podsumowując kolejny rok parafialnego życia, który był naznaczony rysem Miłosierdzia Bożego, z całą pokorą w pierwszej kolejności dziękuje Bogu za każde, nawet najmniejsze dobro i za każde dobre serce sióstr, księży i osób świeckich, za Waszą wytrwałość, cierpliwość i wsparcie. Wszystkim za waszą piękną służbę bardzo dziękuje i modlę się by Bóg pomnożył w was dobro a przez wasz przykład zachęcił inne osoby do włączeni się w aktywne życie parafialne. Na nas wszystkich kładzie się mrocznym cieniem dalej trwająca wojna na Ukrainie i bezpardonowa walka o stołki wyborcze tragiczna wojna będąca wynikiem agresji rosyjskiej. Z jej powodu nasz świat nie jest już taki sam. Pojawiły się bardzo głębokie pęknięcia sięgające nie tylko społeczności lokalnych ale nawet rodzin czy ludzkich serc. To odciska się piętnem na naszej codzienności. Wszystkim skrzywdzonych we wspólnocie parafialnej przepraszam za siebie i za innych krzywdzicieli. Niech miłosierne oblicze Jezusa z naszego ołtarza w bocznej kaplicy będzie sumieniem i wyzwaniem tylko do dobra i przebaczenia. Na koniec proszę Boga o dalsze błogosławieństwo, Maryję o opiekę, której zawierzamy rok 2024 z racji jubileuszu 70-lecia obecności obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, świętych patronów. których relikwie są w świątyni o wstawiennictwo a was o dalszą współprace na chwałę Boga Wszechmogącego i pożytek parafian i gości.

Ks. Adam Hopciaś – proboszcz


Plan Kolędy

2-7 styczeń 2024

 

  2 I              Wtorek

od 15.00     x. Proboszcz        ul. Pola Lisickich

x. Wikariusz        ul.  Łagodna

  3 I               Środa

od 15.00     x. Proboszcz        ul. Nadrzeczna

x. Kapelan          ul. Za Łyską

  4 I               Czwartek

od 15.00     x. Proboszcz        ul. Nad Koszarawą i Stawy

x. Wikariusz         ul. Sporyska od nr. 81 do nr. 62 , Kwiatowa

  5 I              Piątek 

od 15.00     x. Kapelan            ul. Pierwogóra (od góry)

  7 I             Niedziela

od 14.00     x. Wikariusz         ul. Sporyska od nr. 67 do ul. Isep, Potoczna